Start

logo baner

Miasto Chełmża

Gmina Chełmża

Gmina Łubianka

Gmina Łysomice

Gmina Papowo Bisk.

Fundacja "Ziemia Gotyku"


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku wspófinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020