Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 05 lipiec 2016 10:02

Jak pozyskać środki w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)?

 

 

1.    Jeśli masz pomysł na ciekawy projekt i szukasz źródła dofinansowania zajrzyj do LSR Ziemi Gotyku dla obszaru Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża. W rozdziale V. Cele i wskaźniki opisane są zakresy projektów planowanych do realizacji w ramach LSR.


2.    Jeśli uważasz, że Twój pomysł mógłby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w LSR dla obszaru LGD Ziemia Gotyku, skontaktuj się z pracownikami Biura LGD w Brąchnówku: tel. 56 610 80 17 kom. 607 745 091, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com i umów się na spotkanie doradcze. Możesz także skorzystać ze szkoleń organizowanych przez LGD. Doradztwo i szkolenia są bezpłatne.


3.    Doradca z Biura LGD pomoże Ci przeanalizować Twój pomysł i ocenić szanse na realizację w ramach LSR. Pomysł powinien być opisany na FISZCE PROJEKTOWEJ, ponieważ na jej podstawie doradca oceni zgodność projektu ze strategią, kryteriami lokalnymi oraz zasadami przyznawania pomocy w danym Programie (PROW lub RPO WK-P). Pozytywna weryfikacja fiszki projektowej będzie dodatkowo punktowana w ocenie wg lokalnych kryteriów, więc rzetelnie ją przygotuj.


4.    Na podstawie pomysłu spisanego w formie FISZKI PROJEKTOWEJ, zaakceptowanej przez pracowników Biura LGD, możesz przystąpić do opracowania wniosku o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami na wzorach udostępnionych przez LGD (w ogłoszeniu o naborze lub wcześniej na stronie internetowej LGD).  Doradca z biura LGD pomoże Ci przygotować wniosek i załączniki. Nie może jednak napisać wniosku za Wnioskodawcę.


5.    Opracowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż do Biura LGD w terminie podanym w konkretnym ogłoszeniu o naborze wniosków. Wnioski powinny być przygotowane starannie i zawierać kompletną dokumentację.


6.    Po zakończeniu terminu naboru wniosków pracownicy biura LGD dokonują wstępnej oceny wymogów formalnych wniosków w zakresie:
- złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze, czy operacja realizuje cele główne, szczegółowe i czy jest zgodna z Programem,
- zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze
- spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru.
Po dokonaniu badania wymogów formalnych wnioski przekazywane są na posiedzenie Rady.


7.    Rada w składzie 15 osobowym, reprezentantów sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców, dokonuje oceny zgodności z Programem, z celami LSR oraz lokalnymi kryteriami, a następnie wybiera projekty zgodne z Programem, z LSR i osiągające minimum punktowe do limitu środków określonych w ogłoszeniu. Wyniki wyboru są opublikowane na stronie internetowej LGD.


8.    LGD dokonuje oceny i wyboru projektów w ciągu 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, a następnie przekazuje dokumentację do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do końcowej weryfikacji oraz podpisania umowy z Wnioskodawcami (w trybie konkursowym).


9.    Wnioskodawcom, których projekty nie zostały wybrane do dofinansowania przez LGD przysługuje prawo złożenia protestu na zasadach określonych w procedurach LGD.


10.    Wnioskodawcy, z którymi zostały zawarte umowy o przyznanie pomocy, realizują swoje projekty zgodnie z zapisami wniosku i umowy.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie