Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 17 listopad 2016 09:01

Szkolenia dla wnioskodawców

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku rozpoczęła wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. W ramach LSR przewidziano środki na rozwój przedsiębiorczości lokalnej
w Przedsięwzięciu 1.1.1. „Tu żyję i tu pracuję – nowe miejsca pracy na Ziemi Gotyku”.
Dla zainteresowanych otrzymaniem wsparcia pracownicy biura LGD przeprowadzili bezpłatne szkolenia.

W dniu 14 listopada br. szkolenie miało miejsce w Centrum Animacji Kultury w Łysomicach,
a uczestnikami byli przedsiębiorcy, którzy chcieliby rozwinąć działalność gospodarczą przy wsparciu środków unijnych.

W Urzędzie Gminy w Chełmży w dniu 16 listopada br. spotkaliśmy się z osobami zainteresowanymi otrzymaniem premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Uczestnicy szkoleń zapoznali się z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Ponadto przedstawione zostały zasady naboru i oceny wniosków
o przyznanie pomocy oraz kryteria wyboru operacji. Na szkoleniu  zaprezentowano także prawidłowe przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, w tym biznesplan.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i aktywny udział w szkoleniach oraz zapraszamy
na doradztwo do biura LGD w Brąchnówku.

 

PREZENTACJE:

1. Rozwój działalności gospodarczej

2. Podejmowanie działalności gospodarczej

3. Zasady przygotowania biznesplanu

4. Założenia LSR rozwój działalności gospod.

5. Założenia LSR podejmowanie działalności gospd.

GALERIA

14.11.2016 

16.11.2016

        

Szkolenie współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie