Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 13 grudzień 2017 13:27

Wydłużamy termin konsultacji zaktualizowanej LSR!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku zaprasza mieszkańców obszaru Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża do zapoznania się ze zmienionym tekstem Strategii wraz z uzasadnieniami (zaznaczono na czerwono tekst oraz dodano komentarz na marginesie) a następnie wyrażenie opinii w odniesieniu do poszczególnych zmienionych części rozdziałów i załączników.
Ponadto istnieje możliwość zaproponowania innych zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
Uwagi i propozycje należy wysyłać do dnia 2 stycznia 2018 roku poprzez FORMULARZ KONSULTACYJNY bezpośrednio do biura LGD lub poprzez e-mail:
lgd@ziemiagotyku.com  

Spotkanie w sprawie aktualizacji LSR odbędzie się w dniu 18 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 14:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18. Zapraszamy!

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU - pobierz 

Ostatnio zmieniany czwartek, 28 grudzień 2017 13:08

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie