Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 12 styczeń 2018 10:19

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”, dnia 17 stycznia 2018  roku, Siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18.

Na podstawie §  20. pkt. 4. Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” Zarząd  zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 17 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 16.00  w Brąchnówku.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”.

5. Konsultacje w zakresie aktualizacji LSR i przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku.

7. Gminne Programy Rewitalizacji w kontekście finansowania projektów ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju – harmonogram naborów, wskaźniki produktów i rezultatów.

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15 stycznia 2018 roku tel. 607 745 091 lub e-mail: biuro@ziemiagotyku.com

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie