Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 30 styczeń 2018 12:22

Zasady doradztwa i wydłużone godziny pracy biura LGD w trakcie naborów dla przedsiębiorców!

Wnioskodawco, oto kilka ważnych informacji związanych z naborem wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej:

1. Nabór wniosków będzie trwać od 26 lutego do 12 marca 2018r.

2. Doradztwo w zakresie przygotowania Wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanów świadczone będzie do dnia 11 marca 2018r. codziennie w godzinach pracy biura tj. 7.30 – 15.30. Dodatkowo w każdy wtorek (począwszy od 06.02.2018r.) biuro LGD będzie do Państwa dyspozycji do godz. 16.30.

3. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na doradztwo pod nr tel. +48 607 745 091 lub 56 610 80 17. Nie będziemy przyjmować na doradztwo bez wcześniejszego umówienia się. Osoby zainteresowane spotkaniem, w celu sprawdzenia wolnych terminów, mogą skorzystać z kalendarza udostępnionego na stronie www.lsr.ziemiagotyku.com w zakładce Doradztwo.

4. Informujemy, że pracownicy biura LGD mogą potwierdzać za zgodność z oryginałem dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, pod warunkiem wglądu do oryginałów.

Do pobrania:

Zasady doradztwa

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie