Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 02 luty 2018 09:32

Zaproszenie na spotkanie informacyjne związane z naborami wniosków dla przedsiębiorców!

EFRROW pasek

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza na spotkanie informacyjne związane z naborami wniosków na:

PODEJMOWANIE i ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

w ramach działania

19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program spotkania:

 

v Warunki przyznania pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwijanie działalności gospodarczej

v Zasady naboru i oceny wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwijanie działalności gospodarczej

 

9 lutego 2018 r.

godz. 13.30-15.00

Chełmżyński Ośrodek Kultury,

ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 08.02.2018r. poprzez formularz online

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie