Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 12 luty 2018 15:09

Spotkanie informacyjne związane z naborami wniosków dla przedsiębiorców

W dniu 9 lutego 2017 r. Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku przeprowadziła bezpłatne szkolenie związane z naborem wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. „Tu żyję i tu pracuję – nowe miejsca pracy na Ziemi Gotyku”. Ogłoszenie o naborze wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej zostało umieszczone na stronie LGD w dniu 29 stycznia 2018 r. Wnioski o przyznanie pomocy  będzie można składać w okresie od 26 lutego do 12 marca 2018r. do godz. 14:00

 Szkolenie miało miejsce w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury  w Chełmży, a uczestnikami były osoby zainteresowane otrzymaniem premii na rozpoczecie działalności gospdoarczej oraz przedsiębiorcy z obszaru LSR, którzy chcieliby uzyskać wsparcie na rozwój działalności gospodarczej.

Uczestnicy szkoleń zapoznali się z zasadami naboru i oceną wniosków o przyznanie pomocy oraz warunkami uzyskania wsparcia i kryteriami wyboru operacji. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i aktywny udział w spotkaniu oraz zapraszamy na doradztwo do biura LGD w Brąchnówku.

Prezentacje:

Podejmowanie dział. gosp. - pobierz

Rozwijanie dział. gosp. - pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej - tutaj 

Ogłoszenie o naborze wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej - tutaj 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie