Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 23 marzec 2018 10:52

Konsultacje dot. kryteriów wyboru grantobiorców w zakresie przedsięwzięcia 3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO”

23.03.2018

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku zaprasza mieszkańców obszaru Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża do zapoznania się z propozycjami kryteriów wyboru grantobiorców w ramach  przedsięwzięcia 3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO”, a następnie wyrażenie opinii w odniesieniu do poszczególnych kryteriów i ewentualnie zaproponowanie zmian.  Ponadto istnieje możliwość zaproponowania innych  lub dodatkowych kryteriów z podaniem nazwy, szczegółowego opisu kryterium, sposobu oceny wskazującego wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem punktacji.


Uwagi i propozycje należy wysyłać do dnia 30 marca 2018 roku na adres mailowy:
lgd@ziemiagotyku.com

Spotkanie  konsultacyjne odbędzie się w dniu 28.03.2018 r. o godzinie 14:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18

PROPOZYCJA KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW - POBIERZ

FORMULARZ KONSULTACYJNY  - POBIERZ

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie