Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 24 kwiecień 2018 14:15

UWAGA! Wydłużony został termin składania prac na Konkurs "ZIEMIA GOTYKU NA POCZTÓWCE"

Aktualizacja 23.05.2018r. 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku wydłuża przesyłanie prac na konkurs "ZIEMIA GOTYKU NA POCZTÓWCE" do dnia 7 czerwca 2018 roku !

Dodatkowo Regulamin oraz załączniki do regulaminu zostały zakatualizowane zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

REGULAMIN - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

 24.04.2018 r. 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zachęca  do udziału w konkursie "ZIEMIA GOTYKU NA POCZTÓWCE" wszystkich mieszkańców ( pow. 14 roku życia ) obszaru LGD Ziemia Gotyku tj. Miasto Chełmża oraz gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka i Łysomice.

Konkurs polega na zaprojektowaniu pocztówki oraz przedstawieniu hasła promującego lokalne zasoby przyrodnicze kulturowe, społeczne, historyczne (materialne i niematerialne) obszaru LGD Ziemi Gotyku, tj. Miasto Chełmża oraz gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka i Łysomice.

Przedmiotem fotografii mogą być: krajobrazy, zabytki, architektura oraz ciekawe miejsca znajdujące się na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku

  1. Pocztówka powinna być wykonana w technice: fotografii cyfrowej (łącznie z wykorzystaniem elementów grafiki komputerowej)
  2. Format: JPG, plik cyfrowy nie powinien przekroczyć 7 MB. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora projektu w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby akcji promocyjnej (min. 2000 x 3000 pikseli).
  3. Hasło powinno zawierać maksymalnie do 10 słów.
  4. Hasło powinno być umieszczone na pocztówce oraz dodatkowo zapisane na karcie informacyjnej (załącznik do regulaminu).
  5. Pocztówka powinna być wykonana samodzielnie i nie powinna być nigdzie wcześniej prezentowana lub publikowana, ani brać udziału w innych konkursach.
  6. Samodzielność wykonania i autentyczność pracy potwierdza uczestnik konkursu lub jego prawny opiekun własnoręcznym podpisem.
  7. Do pracy należy załączyć kompletną i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną: załącznik nr 1 (osoby pełnoletnie) lub załącznik nr 2 (osoby niepełnoletnie) do regulaminu.
  8. Kompozycja projektu powinna zapewnić miejsce na umieszczenie logo LGD Ziemi Gotyku

Czas trwania konkursu: od 25.04.2018 r do 25.05.2018 roku. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa 25.05.2018 r. o godzinie 12:00

Prace należy przesłać  pocztą elektroniczną (na adres: biuro@ziemiagotyku.com) lub złożyć oryginał (w biurze LGD) na nośniku CD/DVD wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 (osoby pełnoletnie) lub 2 (osoby niepełnoletnie) do regulaminu 

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY ! 

REGULMIN KONKURSU _POBIERZ

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

PLAKAT

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-147 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie