Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 13 czerwiec 2019 12:35

JESIENIĄ NOWE NABORY NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Dnia 13 czerwca br. przedstawiciele LGD Ziemia Gotyku podpisali aneks na zwiększenie budżetu LSR w zakresie PROW 2014-2020 z przeznaczeniem dodatkowych środków na przedsiębiorczość.  Dodatkowe fundusze zostały przyznane LGD Ziemia Gotyku za efektywne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na koniec 2018 r. W związku z tym LGD Ziemia Gotyku jesienią planuje ogłosić nabory na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Podejmowanie działalności gospodarczej – warunki przyznania pomocy

LIMIT ŚRODKÓW: 500 000,00 zł

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI - pobierz

 

Rozwijanie działalności gospodarczej – warunki przyznania pomocy

 

LIMIT ŚRODKÓW:  705 335,00 zł   

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI - pobierz

 

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY BIURA LGD 

Marta Kruszczyńska 731-777-840   projekty@ziemiagotyku.com 

Marta Rzeźnik   607-745-091   biuro@ziemiagotyku.com 

Zdjęcia: Mikołaj Kuras

 

Czytany 2614 razy

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie