Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 14 czerwiec 2019 10:20

LGD Ziemia Gotyku Projekty aktywizujące mieszkańców

14.06.2019

Działania wspierające osoby w trudniejszej sytuacji są jednym z priorytetów strategii rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku. Na projekty służące aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym LGD posiada środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2 258 409,00 zł. Od 2018 roku LGD ogłosiła już 5 naborów wniosków na granty. W sumie w 2018 roku udzielono dofinansowania na 2 kluby młodzieżowe, a w maju 2019 roku na 10 kolejnych grantów.

Projekty objęte grantami to ciekawe pomysły na pomoc osobom w trudniejszej sytuacji życiowej m.in. osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym, rodzinom z problemami wychowawczymi, młodzieży z trudnościami szkolnymi, osobom objętym pomocą społeczną.

Od początku 2019 roku zaczęły funkcjonować dwa kluby młodzieżowe – w Pigży i Storlusie. Z oferty edukacyjnej obu klubów łącznie korzysta 30 osób w wieku 7-17 lat. Od września 2019 powstaną kolejne 2 kluby w Głuchowie i Ostaszewie. Głównym celem klubów jest wspieranie dzieci i młodzieży w pokonywaniu trudności szkolnych.

Od czerwca 2019 roku w zrewitalizowanych obszarach Gminy Chełmża w Zalesiu i Kończewicach swoją działalność rozpoczną animatorzy lokalni, którzy będą organizować życie lokalnej społeczności, w szczególności oferować ciekawe spędzanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Od sierpnia natomiast rozpoczną się dwa projekty skierowane do osób niesamodzielnych i starszych. Pierwszy realizowany przez Spółdzielnię Socjalną CUMA z Chełmży, drugi przez Fundację Akademia Rozwoju z Łubianki.

Ciekawą ofertę kulturalną i integracyjną otrzymają także mieszkańcy Przeczna w ramach projektu planowanego przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Łubiance.

Kolejne nabory wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LGD planuje na jesień 2019 i wiosnę 2020.  Pracownicy biura LGD udzielają informacji, doradzają i pomagają przy opracowaniu projektów. Szczegółowe informacje dostępne  są na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com i pod nr tel. 56 610 80 17 kom. 607 772 289.

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Artykuł opracowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Czytany 211 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie