Wydrukuj tę stronę
piątek, 20 wrzesień 2019 12:52

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” - 26.09.2019

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”

Termin: dnia 26 września 2019  roku

Miejsce: siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18.


Na podstawie §  20. pkt. 4. Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” Zarząd  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień dnia 26 września 2019  roku (czwartek) o godz. 14.30  w Brąchnówku.


Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Konsultacje w zakresie aktualizacji LSR wynikających ze zmiany budżetu.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
6. Sprawy różne. 
7. Zakończenie posiedzenia.

Strona korzysta z plików cookie