Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 03 październik 2019 10:40

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

W dniu 2 października br. Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku przeprowadziła spotkanie informacyjne związane z naborem wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. „Tu żyję i tu pracuję – nowe miejsca pracy na Ziemi Gotyku”.
W ramach naboru przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 180 tys. zł, wypłacane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania wynosi maks. 60% wartości operacji, a wnioskodawca zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości min. 40%.
Wnioski przyjmowane będą od 14 do 30 października 2019 r. Limit dostępnych środków w naborze wynosi 705 421,05 zł.
Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Gminy Łysomice, a uczestnikami byli przedsiębiorcy z obszaru LSR, którzy chcieliby uzyskać wsparcie na rozwój działalności gospodarczej.
Pracownicy LGD przedstawili zasady naboru i oceny wniosków o przyznanie pomocy oraz warunki uzyskania wsparcia i kryteria wyboru operacji. Na spotkaniu omówiono także wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, w tym biznesplan.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i aktywny udział w spotkaniu oraz zapraszamy na doradztwo do biura LGD w Brąchnówku.

Do pobrania:

Prezentacja spotkanie informacyjne 02.10.2019 UG Łysomice

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie