Wydrukuj tę stronę
piątek, 04 październik 2019 13:52

Konsultacje społeczne dot. zmian do lokalnych kryteriów wyboru wnioskodawców oraz grantobiorców

Brąchnówko, dnia 4 października 2019 roku

W związku z prowadzonymi działaniami monitorującymi wdrażanie LSR oraz uwagami przekazywanymi przez Wnioskodawców Wnioskodawców, zespół roboczy składających z przedstawicieli Zarządu i pracowników Biura LGD opracował projekt zmian kryteriów wyboru. Kryteria służą Radzie LGD do oceny składanych projektów i ulokowaniu na liście do dofinansowania.

Projekt zmiany – kryteria wyboru grantobiorców dn. 04.10.2019 -pobierz

Projekt zmiany - kryteria wyboru operacji dn. 04.10.2019 - pobierz

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie do dnia 11.10.2019 za pomocą formularza konsultacyjnego wysłanego na adres: lgd@ziemiagotyku.com  prosimy o wypełnienie oddzielnie formularza konsultacyjnego dotyczącego kryteriów wyboru operacji i kryteriów wyboru grantobiorców.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Brąchnówku w siedzibie LGD w dniu 10.10.2019 r. o godzinie 14.00. Zapraszamy!

FORMULARZ KONSULTACYJNY - pobierz

Strona korzysta z plików cookie