Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 24 październik 2019 11:07

Międzynarodowe warsztaty na temat Inteligentnych Wsi Smart Villages z udziałem Ziemi Gotyku

W dniach 21.-22.10.2019 r. przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku uczestniczyła w w warsztatach „Inteligentne Wsie jako skuteczny sposób na kluczowe wyzwania obszarów wiejskich”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele MRiRW, KSOW, CDR, Izby Rolniczej, lokalnych samorządów, lokalnych grup działania, a także delegacje 11 państw europejskich. Obecny na tym spotkaniu był także minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Koncepcja Inteligentnych Wiosek odnosi się do obszarów wiejskich i społeczności, które chcą rozwijać nowe możliwości w oparciu o swoje mocne strony i zasoby. W Inteligentnych Wioskach tradycyjne oraz nowe sieci i usługi są wzmacniane za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji przy lepszym wykorzystaniu wiedzy, a wszystko z korzyścią dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Technologie cyfrowe i innowacje mogą polepszyć jakość życia oraz podnosić standard usług publicznych dla obywateli przy lepszym wykorzystaniu zasobów oraz mniejszym wpływie na środowisko.
Pierwszy dzień warsztatów poświęcony był prezentacji podejścia Smart Village w innych państwach UE oraz dyskusji o możliwościach adaptacji podejścia SV w Polsce. Swoje doświadczenia zaprezentowali przedstawiciele m.in. z Danii, Finlandii, Austrii, Litwy, Łotwy i Ukrainy.
Kolejny dzień oparty był o pracę w grupach, w ramach których omawiano wdrażanie Smart Villages w różnych obszarach życia:
• rozwiązywanie problemów transportu i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
• rozwiązywanie problemów edukacji, wykluczenia osób starszych i zdrowia na obszarach wiejskich;
• wykorzystanie szans jakie niesie ze sobą biogospodarka (w tym krótkie łańcuchy dostaw żywności, energia odnawialna, Rolnictwo 4.0);
• odniesienie do problemów horyzontalnych na wsi polskiej i europejskiej (dostęp do szerokopasmowego Internetu, dostępność usług cyfrowych, poziom kompetencji cyfrowych mieszkańców).
Wyniki prac grup warsztatowych pozwoliły na uzgodnienie konkluzji do prezentacji podczas Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, który odbędzie się w listopadzie w Hiszpanii.
Koszty udziału przedstawiciela LGD Ziemia Gotyku w międzynarodowych warsztatach współfinansowane były przez Jednostkę Centralną KSOW oraz LGD Ziemia Gotyku.
Więcej informacji o Smart Villages znaleźć można na portalu Smart Villages Portal oraz w filmie Smart Villages: Rewitalizacja usług wiejskich

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie