Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 15 listopad 2019 11:29

Nabór wniosków na projekty rewitalizacyjne

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przewidziane są środki na działania rewitalizacyjne na obszarach wiejskich. Środki te trafiają do gmin, które opracowały Gminne lub Lokalne Programy Rewitalizacji. Nabory wniosków na projekty rewitalizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim prowadzą Lokalne Grupy Działania w ramach działania 7.1.  Działanie 7.1. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku pierwszy nabór wniosków przeprowadziła w 2018 roku, w efekcie którego zostało już zrealizowanych 5 projektów:

  • Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie, Gmina Chełmża (dofinansowanie 424 975,84 zł)
  • Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach, Gmina Chełmża (dofinansowanie 572 626,49 zł)
  • Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo , Gmina Chełmża (dofinansowanie 164 990,06 zł)
  • Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem, Gmina Łubianka (dofinansowanie 250 375,00 zł)
  • Zaadaptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w Pigży w celu utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingiem, Gmina Łubianka (dofinansowanie 288 625,00 zł).

Wymienione projekty służą aktualnie realizacji projektów społecznych, skierowanych do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym m.in. w Przecznie w ramach projektu EFS pn. „Klucze do wykluczenie

W aktualnym naborze trwającym od 27 listopada do 12 grudnia 2019 roku dostępna pula środków na dofinansowanie projektów wynosi 2 104 305,08  PLN. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Dofinansowanie może być przyznane na projekty, które znajdują się w Lokalnych lub Gminnych Programach Rewitalizacji zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji o naborze http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/nabor-wnioskow/item/517-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-6-2019

Czytany 521 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie