Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 20 kwiecień 2020 08:12

Wsparcie dla przedsiębiorców w Gminie Łysomice

Wsparcie dla przedsiębiorców w Gminie Łysomice

Przepisy prawa  tzw. tarczy antykryzysowej dały możliwość radom gminy podejmowanie uchwał w sprawie zwolnień i przedłużeniu terminu płatności podatku od nieruchomości.

Z takiego prawa skorzystała Rada Gminy Łysomice i dzisiaj tj. 17 kwietnia 2020r. podczas  XVIII wyjątkowej zdalnej sesji podjęła pierwsze dwie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

Uchwała Rady Gminy Łysomice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, wobec których wprowadzono zakaz działalności z powodu COVID-19 zwalnia z płacenia podatku przez okres kwiecień – czerwiec 2020 r. przedsiębiorców, którzy w chwili obecnej mają całkowity zakaz prowadzenia działalności.

Uchwała Rady Gminy Łysomice w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 przedłuża termin płatności za okres kwiecień – czerwiec 2020 r. do 30 września 2020r. przedsiębiorcom, których obroty gospodarcze spadły.

Aby uzyskać pomoc na podstawie tych uchwał wystarczy wypełnić prosty wniosek i wysłać na e-mail: przedsiębiorca@lysomice.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod specjalnym numerem telefonu: 510 162 808

Uchwały Rady Gminy Łysomice dotyczące wsparcia przedsiębiorców z Gminy Łysomice https://www.lysomice.pl/323,2020?tresc=846&fbclid=IwAR0pGspxLDNCxG28VeJenaMuvdtyzscr5xMU-uy_LEmPxUv60JWBVN5p3o0 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie