Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 22 lipiec 2020 14:30

Rozpoczynamy kolejny projekt grantowy!

W dniu dzisiejszym tj. 22 lipca 2020 r. LGD Ziemia Gotyku zawarła 9 umów z Grantobiorcami w ramach projektu grantowego pn. „Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku” realizowanego zgodnie z umową nr 00887-6935-UM0220002/20 zawartą w dniu 14 lipca 2020 r. pomiędzy LGD a Samorządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

Celem projektu jest promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD Ziemia Gotyku (kulturowego, historycznego i przyrodniczego) poprzez wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców oraz podnoszenie promocji obszaru LSR.

Lista zadań zaplanowanych w projekcie grantowym:

tabela prow granty

Planowane granty w innowacyjny sposób wykorzystują lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze. Lokalne przewodniki, mapa i film, inscenizacje, imprezy promocyjne, warsztaty fotograficzne mają formę oddolnych inicjatyw lokalnych liderów, organizacji oraz instytucji kultury. Wszystkie publikację/przewodniki będą miały również charakter promocyjny, zostaną zawarte w nich najciekawsze atrakcje przyrodnicze, historyczne, kulturowe charakteryzujące obszar gmin. Będą z nich korzystać zarówno mieszkańcy obszaru LGD jak również turyści.

Realizacja projektu zaplanowana jest do końca 2020 roku. Granty są 100% refundacją kosztów sfinansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Gotyku.

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie