Wydrukuj tę stronę
piątek, 31 lipiec 2020 13:10

Jezioro możliwości – piknik w Chełmży!

Zapraszamy na pierwsze wydarzenie w ramach projektu grantowego pn. „Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku” realizowanego zgodnie z umową nr 00887-6935-UM0220002/20 zawartą w dniu 14 lipca 2020 r. pomiędzy LGD a Samorządem Województwa Kujawsko -Pomorskiego.
Wydarzeniem tym jest organizacja pikniku promującego atrakcje turystyczne Chełmży pt. Chełmża – jezioro możliwości przez Grantobiorcę - Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa w Chełmży. Piknik odbędzie się 14 sierpnia. Zapraszamy w imieniu organizatorów.

Plakat

Strona korzysta z plików cookie