Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 02 grudzień 2020 08:23

NAGRODA DLA ZIEMI GOTYKU !

Miło jest nam poinformować, że LGD Ziemia Gotyku otrzymała 2 wyróżnienia w konkursie na projekt współpracy.

Celem konkursu było:

  • Podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich;
  • Zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027;
  • Wspieranie współpracy w obszarze LEADER.

Wyróżnienie zostało przyznane za projekt międzynarodowy EKO-PÓŁNOC, który był realizowany w partnerstwie  z LGD z Finlandii, LGD z Estonii i 3 LGD z Łotwy,  a także drugie wyróżnienie za projekt międzyregionalny Skarby Ziemi Chełmińskiej, w partnerstwie z Vistula–Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję  i LGD Zakole Dolnej Wisły

Wyróżnienia zostały przyznane na uroczystej gali podsumowującej konkurs na projekty współpracy w dniu 30.11.2020 r.

http://ksow.pl/news/entry/16017-znamy-juz-wyniki-konkursu-na-projekty-wspolpr.html

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie