Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 31 maj 2022 13:15

Konkurs "RĘKODZIELNICZE PEREŁKI ZIEMI GOTYKU"!

 

 

aktualziacja z dnia 22.09.2022

Zachęcamy do udziału w konkursie 

RĘKODZIELNICZE PEREŁKI ZIEMI GOTYKU

Cel konkursu ?

Celem konkursu jest promowanie lokalnych zasobów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Gotyku.

Do kogo skierowany jest konkurs ? 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Gotyku tj Miasta Chełmża i gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie, w trzech kategoriach wiekowych: 10-13 lat, 14-17 lat, dorośli od 18 roku życia.

Czas trwania konkursu ?

01.06.2022 r do 30.09.2022 roku.

Ostateczny termin dostarczenia prac upływa 30.09.2022 r. o godzinie 15:00.

Na czym polega? 

  1. Konkurs RĘKODZIELNICZE PEREŁKI ZIEMI GOTYKUpolega na samodzielnym wykonaniu pracy rękodzielniczej prezentującej elementy lokalnych zasobów przyrodniczych lub kulturowych lub historycznych (materialne i niematerialne) obszaru LGD Ziemi Gotyku, tj. Miasto Chełmża oraz gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka i Łysomice wykonanej dowolną techniką rękodzielniczą
  2. Prezentowanymi zasobami mogą być: krajobrazy, elementy fauny lub flory, zabytki, architektura oraz ciekawe miejsca znajdujące się na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku,
  3. Praca może być wykonana w dowolnej technice rękodzielniczej z użyciem jak najbardziej naturalnych lub tradycyjnych surowców (np. filcowanie, malowanie na szkle / drewnie / ceramice, rzeźba / płaskorzeźba,  haft / szydełkowanie, quilling, scrapbooking, wycinanki, pirografia)
  4. Praca rękodzielnicza nie może przekroczyć następujących wymiarów: 30 cm x 30 cm x 30 cm, ( w przypadku prac plastycznych 30x 50 cm)

 

  1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu oceni nadesłane prace, przyznając pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe:
  • I miejsce o wartości do 400,00 zł w każdej kategorii wiekowej,
  • II miejsce o wartości do 300,00 zł w każdej kategorii wiekowej,
  • III miejsce o wartości do 200,00 zł w każdej kategorii wiekowej.

 

 Regulamin - aktualizacja (pobierz)

REGULAMIN KONKURSU _POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 _KARTA_OSOBY_PEŁNOLETNIE_POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 2_KARTA_OSOBY_NIEPEŁNOLETNIE_POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 3_KLAUZULA RODO_POBIERZ 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie