Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 07 lipiec 2022 15:20

Dokumenty do pobrania - projekt grantowy „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR Ziemia Gotyku” 

Wzory dokumentów do zastosowania podczas realziacji zadań w ramach projektu grantowego „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR Ziemia Gotyku” 

wniosek o rozliczenie grantów - pobierz

opis drugostronny - pobierz (word)    

oświadczenie VAT - pobierz

oświadczenie dot. zakupów -pobierz 

lista obecności z warsztatów/szkoleń - pobierz 

lista obecności odbioru nagród - pobierz

logotypy -pobierz  

informacja o współfinansowaniu - pobierz 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie