Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 16 sierpień 2022 09:23

Młodzi z inicjatywą ! Konkurs dla młodzieży

Aktualizacja z dnia 26.08.2022 r. 

„Młodzi z inicjatywą”

konkurs Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku

 

Cel konkursu: wsparcie grup młodzieżowych w wieku 15-25 lat w zakresie organizacji lokalnej inicjatywy o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym z obszaru gmin objętych działalnością LGD Ziemia Gotyku tj. Miasto Chełmża, Gmina Chełmża, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Papowo Biskupie. (dopuszczamy udział osób w wieku 13-14 lat )

Forma realizacji: LGD sfinansuje realizację inicjatywy w kwocie do 1200 zł brutto poprzez pokrycie kosztów honorarium dla zatrudnionych instruktorów, zakupu materiałów warsztatowych oraz drobnego poczęstunku (faktury i rachunki są wystawiane na Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku i płacone w formie bezgotówkowej przelewem). Inicjatywy są finansowane ze środków statutowych LGD Ziemia Gotyku.

Termin realizacji inicjatywy: od 22 września do 31 października 2022 roku

 

Wykonaj kilka kroków by uzyskać dofinansowanie:

Krok pierwszy: zbierz grupę minimum 5 osób w wieku 15 – 25 lat ( dopuszczamy udział osób w wieku 13-14 lat )

Krok drugi: wspólnie wypracujcie pomysł na działanie edukacyjne lub kulturalne dla swojej grupy np. warsztaty muzyczne, wokalne, taneczne, graficzne, ekologiczne (min. 3 spotkania)

Krok trzeci: wypełnijcie formularz zgłoszeniowy z opisanym pomysłem i złóżcie w biurze LGD do 15.09.2022r.

Krok czwarty: poczekajcie na decyzję LGD

zrealizujcie pomysł ze swoją grupą i zaprezentujcie efekty w formie pokazu na żywo w lokalnej społeczności lub poprzez filmik udostępniony poprzez LGD

Wymagania konkursu:

- inicjatywę może zgłosić grupa min. 5 osób w wieku od 15 do 25 lat (dopuszczamy udział osób w wieku 13-14 lat)

- grupa musi wyznaczyć 1 lub 2 osoby do kontaktu z LGD

- grupa inicjatywna musi poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w terminie do 15.09.2022r. do biura LGD Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice

- inicjatywa musi uzyskać formalną akceptację Zarządu LGD podjętą w formie uchwały

- dokumenty finansowe muszą być uzgodnione z pracownikiem LGD pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej

- realizacja inicjatywy musi być udokumentowana podpisami na liście obecności oraz fotorelacją

Kryteria wyboru inicjatyw młodzieżowych:

- spełnienie wymogów formalnych

- min. jedna inicjatywa młodzieżowa z każdej  gminy obszaru LGD poprawna pod kątem formalnym i merytorycznym

- w sytuacji braku inicjatywy z danej gminy może zostać wybrana kolejna najciekawsza inicjatyw z innej gminy – decyzję w tym zakresie podejmie Zarząd LGD Ziemia Gotyku

Uwaga: konkurs ma charakter pilotażowy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w trakcie trwania konkursu.

Osoby do  kontaktu w sprawie konkursu:

Mariola Epa-Pikuła

e-mail: lgd@ziemiagotyku.com 

 tel.  607-772-689 

Marta Kruszczyńska

e-mail: projekty@ziemiagotyku.com

tel.  731-777-840

 

Załacznik nr 1 _ Formularz zgłoszeniowy

Załacznik nr 2_Klauzula RODO

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie