Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 25 sierpień 2022 08:14

Dofinansowanie do kursów w ramach projektu "Kujawsko- Pomorska Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Zachęcamy do udziału w projekcie „Kujawsko- Pomorska Akademia Kwalifikacji Zawodowych”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu osoby dorosłe mogą ubiegać się o dofinansowanie do kursów z: zarządzania projektami (PRINCE2 I AGALE PM), testera oprogramowania, grafiki komputerowej (Adobe Illustrator  i Adobe Photoshop ) oraz Praca służb medycznych z trudnym/agresywnym klientem. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu https://akademiakwalifikacji.com.pl/ 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie