Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 05 wrzesień 2022 11:01

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badającej poziom satysfakcji mieszkańców

Zapraszamy mieszkańców obszaru objętego działaniami Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku (tj. Miasto Chełmża oraz Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie) do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju LGD Ziemia Gotyku do potrzeb mieszkańców.

 https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=4fdf2038&&b=b27f152c7&&c=f8a2083e

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie