Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 26 wrzesień 2022 08:34

Wizyta studyjna w Borach Tucholskich

W dniach 21.-22.09.2022 r. grupa Członków LGD Ziemia Gotyku, Beneficjentów i uczestników projektów LGD Ziemia Gotyku uczestniczyła w wizycie studyjnej na obszarze gmin powiatu tucholskiego. Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk w zakresie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo LGD Bory Tucholskie.  

Uczestnicy zaznajomili się z ideą gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko – pomorskim na podstawie doświadczeń  właścicieli Warsztatowni Kreatywności w Lubiewicach oraz Augustynki w Tucholi.  Oba podmioty prowadzą wieloletnie działania na rzecz integracji i włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem – w szczególności ze względu na wiek, status społeczny, stan zdrowia, niepełnosprawność lub uzależnienia. 

Ponadto zwiedzili Górniczą Wioskę w Pile jako przykład podmiotu ekonomii społecznej współfinansowanej w ramach RLKS. Wieś tematyczna Górnicza Wioska - działa od 2014 roku, założona została przez Stowarzyszenie BUKO, od 2017 roku prowadzona jest przez spółkę non – profit Górnicza Wioska (podmiot ekonomii społecznej). Oferta bazuje na dawnych głębinowych kopalniach węgla brunatnego w miejscowości Piła w Borach Tucholskich. Wioska daje pracę 5 osobom, rocznie obsługuje kilka tysięcy turystów, a zdobyte środki reinwestuje społecznie. Promuje niesamowite i unikatowe w skali kraju dziedzictwo kulturowe i historyczne Borów Tucholskich – podziemne kopalnie węgla brunatnego. Jest to jedyne stowarzyszenie w województwie Kujawsko-Pomorskim, które realizuje inwestycję finansowaną ze środków EFRR w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.  

W Bralewnicy uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję degustować sery wyrabiane przez Gospodarstwo Anny Gus biorące udział w projekcie „wiejskaeskrzynka.pl”. W ramach spotkania z przedstawicielami Ośrodka Doradztwa Rolniczego uczestniczy zaznajomili się z tematyką  krótkich łańcuchów dostaw i handlem detalicznym wśród rolników.

Ponadto zaprezentowane zostało Lokalnego Centrum Rozwoju w Tucholi jako przykład zrealizowanego projektu rewitalizacyjnego.

Wyjazd studyjny finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

GALERIA

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie