Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 28 czerwiec 2024 08:34

Konferencja podsumowująca LSR 2016-2023 i gala Laureatów konkursu

W licznym gronie przedstawicieli władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych, organizacji pozarządowych, sołectw, OSP, KGW, podmiotów gospodarczych, mieszkańców podsumowaliśmy efekty Strategii, którą realizowaliśmy od 2016 roku do teraz ze środków PROW oraz RPO WKP 2014-2020 kujawsko-pomorskie.

Po podsumowaniu przeszliśmy do przyszłości czyli możliwości pozyskania środków na realizację pomysłów przez mieszkańców w ramach Strategii na lata 2023-2029 m.in. na kluby seniora, młodzieżowe, rodzica i ośrodki edukacji dorosłych, na rozwijanie przedsiębiorczości, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, błękitno-zielonej, na lokalne inicjatywy społeczne.

W ostatniej części spotkania odbyła się uroczysta Gala wręczenia statuetek i nagród dla 10 Laureatów konkursu „Aktywne Społeczności Ziemi Gotyku”:

1. Koło Gospodyń Wiejskich „poprostuMY” KGW Wytrębowice wraz z sołectwem Wytrębowice (Gmina Łysomice)

2. Sołectwo Pigża  wraz ze Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka "Przyszłość"  (Gmina Łubianka - Słoneczna Gmina)

3. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży  (Gmina Miasto Chełmża )

4. Dziecięca i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczwałach wraz z Sołectwo Kuczwały (Gmina Chełmża)

5. Kgw Zakrzewianie z Zakrzewka wraz z sołectwem Zakrzewko (Gmina Łysomice )

6. Sołectwo Zelgno. Powiat Toruński  wraz z KGW i OSP w Zelgnie (Gmina Chełmża )

7. Sołectwo Zamek Bierzgłowski Tomasz Sipak - sołtys Zamku Bierzgłowskiego wraz Kołem Gospodyń Wiejskich KGW Zamkowianki  (Gmina Łubianka)

8. Sołectwo Różankowo  (Gmina Łysomice)

9. Sołectwo Firlus (Gmina Papowo Biskupie )

10. Sołectwo Brąchnówko  (Gmina Chełmża)

Wyróżnienia otrzymali: 

  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Dobry Start" (Gmina Miasta Chełmża)
  2. Sołectwo Tylice (Gmina Łysomice)
  3. Sołectwo Niemczyk (Gmina Papowo Biskupie)
  4. Grupa aktywnej młodzieży (grupa nieformalna) z Chełmży
  5. Sołectwo Bielczyny (Gmina Chełmża)
  6. Sołectwo Ostaszewo Gmina Łysomice Gmina Łysomice

Konferencja oraz nagrody dla laureatów sfinansowano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

 

GALERIA 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie