Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Informacja o pracy biura LGD

Kolejne nabory na granty z aktywizacji społecznej w ramach EFS

Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 12.12.2019 r.

Premie na nowe firmy dla mieszkańców LSR Ziemia Gotyku!

Aktualizacja do Ogłoszenia nabór 6/2019 - komunikat

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia - 12.12.2019

Relacja z Forum Współpracy LGD Ziemi Gotyku

Informacja o pracy biura

Informacja o pracy biura LGD

Spotkanie informacyjne dot. naboru 3/2019/G

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie