Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Granty dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury w ramach PROW

Zaproszenie na Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami rozwoju społeczno-gospodarczego LSR

Nabór wniosków na projekty rewitalizacyjne

Szansa na grant w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Ogłoszenie o naborze wniosków(EFS) - 3/2019/G

Spotkanie informacyjne dot. naboru 5/2019 i 6/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków (EFRR) 6/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków(EFRR) -5/2019

Nagroda dla Ziemi Gotyku

Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 23.10.2019 roku

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie