Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

"Cudze chwalicie, swoje poznajecie" zapraszamy na Ebazarek

Ankieta - badanie działań komunikacyjnych LGD Ziemia Gotyku

Jezioro możliwości – piknik w Chełmży!

Rozpoczynamy kolejny projekt grantowy!

Badanie działań komunikacyjnych LGD Ziemia Gotyku

Informacja o wynikach wyboru dot. naboru nr 3/2020 (EFRR)

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku - 15.07.2020

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy gadżetów promocyjnych

Zapraszamy na bezpłatne webinarium „Program wsparcia dla MŚP z województwa kujawsko – pomorskiego dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii”

Grant na współpracę ponadnarodową dla LGD Ziemia Gotyku!

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie