Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Informacja o pracy biura LGD

Spotkanie informacyjne - 25.06.2020

Informacja o wynikach wyboru dot. naborów wniosków nr 2/2020 (EFRR)

Włącz się w projekty Ziemi Gotyk

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 24.06.2020

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-202

Ogłoszenie o naborze wniosków(EFRR) - 3/2020

MIĘDZYPOKOLENIOWA REWITALIZACJA

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia - 17.06.2020

Pakiet antykryzysowy. Granty dla organizacji pozarządowych

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie