Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Wsparcie dla przedsiębiorców w Gminie Łysomice

Spotkanie informacyjne dot. naboru nr 2/2020

Kolejny nabór wniosków na projekty rewitalizacji wsi

Informacja dla Beneficjentów PROW 2014-2020

Życzenia Świąteczne !

Ważne informacje dla beneficjentów poddziałania 19.2 - PROW

Komunikat dotyczący prowadzonego naboru z EFRR - 2/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków(EFRR) -2/2020

Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 18.03.2020 roku dot. naborów wniosków nr 1/2020 (PROW)

K O M U N I K A T z dn. 20.03.2020 r.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie