Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Organy stowarzyszenia

Aktualizacja z dnia 26.01.2023

Członkowie Zarządu

 1. Mariola Marzena Epa-Pikuła - Prezes
 2. Agata Ziółkowska - Wiceprezes
 3. Tomasz Szreiber- Sekretarz
 4. Marek Komuda - Skarbnik
 5. Ewa Agnieszka Pudo - Członek
 6. Joanna Kańczewska - Członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej

 1. Janusz Piotr Wilczyński
 2. Żaneta Bernadeta Nalińska
 3. Stefania Ziółkowska
 4. Janusz Iwański
 5. Zbigniew Cywiński

Członkowie Rady Stowarzyszenia

 1. Kazimierz Tadeusz Bober
 2. Joanna Jarocka
 3. Kamila Anna Kachniarz
 4. Piotr Franciszek Kowal
 5. Urszula Talkowska
 6. Elwira Jarosz
 7. Jerzy Zająkała
 8. Magdalena Barczyńska
 9. Małgorzata Ziółkowska
 10. Marek Henryk Kuffel
 11. Mirosław Legutko
 12. Marcin Seroczyński
 13. Wojciech Smolny
 14. Aleksandra Szymańska
 15. Andrzej Zieliński

Zespół roboczy ds. przygotowania i wdrażania Lokalne Strategii Rozwoju  w perspektywie 2021-2027 

1. Lucyna Moskal 

2. Anna Siudzińska 

3. Violetta Rucińska 

4. Teresa Lewandowska

5. Ryszard Wantuch 

6. Barbara Ordak 

7. Ewa Cywińska 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie