Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Aktualności - Spotykalnie Ziemi Gotyku
poniedziałek, 27 listopad 2023 13:46

Galeria zdjęć z Akademii Młodego Lidera

1. Zielona Szkoła w Goreniu Dużym  - https://photos.app.goo.gl/X1DkaCRyrT8hk1tx9 

2. Międzygminny Turniej Młodych Liderów Ziemi Gotyku 14.06.2023 https://photos.app.goo.gl/HihGPPCnGxS5BzHZ6 

3. Warsztaty grafitti w Łysomicach - 26,28,06,2023  https://photos.app.goo.gl/tprpSSyFjoNZ3wvR9 

4. INICJATYWA Etno - Klimaty w Chełmży - 06.07.2023  https://photos.app.goo.gl/2F933qwMqSNMYNLE9 

5. INICJATYWA  Bębniarskie spotkanie w Papowie Biskupim - 17.07.2023 https://photos.app.goo.gl/FdzYKtWYXaTHufQm7

6. Warsztaty kulinarne w Łysomicach 10.07.2023  https://photos.app.goo.gl/uGLuwN4VXgjUnvgj9 

7. Warsztaty kulinanrne w Chełmży - 11.07.2023 https://photos.app.goo.gl/f4iDZfwec38WL7Hc8 

8. Wakacyjne party na j. Chełmżyńskim 14.07.2023  https://photos.app.goo.gl/d5KAp8PnamT6r732A 

9. Warsztaty kulinarne w Papowie Biskupim 18.07.2023  https://photos.app.goo.gl/M91mFtvUNnnX3HzF7 

10. Wasztaty kulinarne w Kończewicach 19.07.2023 - https://photos.app.goo.gl/auiq13jsDRx4Vpsq5 

11. Warsztaty grafitti w Łubiance 19,21,07,2023 https://photos.app.goo.gl/AE2qSoKZUxdvqzYQ8 

12. Warsztaty kreatywne z raperem w Chełmży 22.07.2023  https://photos.app.goo.gl/UG3jaDaufyX3odKS7 

13. Warsztaty grafitti w Chełmży 26,31.07.2023 https://photos.app.goo.gl/brJd84rEEt798WrC8 

14. Warsztaty biżuteria z żywicy w Kończewicach - 05.08.2023  https://photos.app.goo.gl/vtwYvxUh8KmoMYfd6 

15. Warsztaty samoobrony w Kończewicach 08.08.2023  https://photos.app.goo.gl/WCimucoY3JhjgQkFA 

16. Warsztaty cukiernicze w Kończewicach 09.08.2023  https://photos.app.goo.gl/Gubk31v9axReYxGAA 

17. Warsztaty cukiernicze w Łysomicach 16.08.2023  https://photos.app.goo.gl/Ex2V77kQSMuU7TE38 

18. Warsztaty cukiernicze w Papowie Biskupim 17.08.2023  https://photos.app.goo.gl/nNHBxCD5VhBjgcUy6 

19. Warsztaty biżuteria z żywicy w Chełmży 17.08.2023 https://photos.app.goo.gl/XfbJUUpan4vC8dC1A

20. Warsztaty grafitti  w Papowie Biskupim 21,23,08,2023  https://photos.app.goo.gl/qsRf8BfW7mggc7JA8 

21. Warsztaty kulinarne w Brąchnowie 22.08.2023  https://photos.app.goo.gl/Lkkb4FYeapkUufr18 

22. Warsztaty aktorskie w Chełmży 23.08.2023  https://photos.app.goo.gl/bmgTL8J3eqdN6sYs9 

24. Warsztaty biużteria z żywicy 24.08.2023 https://photos.app.goo.gl/HCQTd6zVVAMaxyR97 

25. INICJATYWA Turniej Piłki Nożnej w Papowie Biskupim 27.08.2023 https://photos.app.goo.gl/wCK3G1ogstVFxvyu5 

26. Warsztat cukiernicze w Brąchnowie 29.08.2023  https://photos.app.goo.gl/TbzgXs3bHyPLN7jM6 

27. Warsztaty grafitti w Kończewicach 30.08.2023  https://photos.app.goo.gl/ZSmPTZJ5GMLtS8un8 

28. Zamkowe Spotkanie Integracyjne 31.08.2023   https://photos.app.goo.gl/8KWms4f8hh6Cjqcw8 

29. INICJATYWA Kończewice 01.09.2023 https://photos.app.goo.gl/P67FU7Ko6jSFJDVZ7 

30. INICJATYWA Odlotowa jazda młozieżowa 08.09.2023  https://photos.app.goo.gl/tprpSSyFjoNZ3wvR9 

31. INICJATYWA Ogród naturalny w Łysomicach 14.09.2023  https://photos.app.goo.gl/6HWB691rEn99Dzy68

32. Warsztaty samoobrony 20.09.2023, 13.10.2023 https://photos.app.goo.gl/GCsE74nWapUagPJu6

33. Warsztaty biżuterii z żywicy w Łubiance 20.09.2023   https://photos.app.goo.gl/f4iDZfwec38WL7Hc8 

34. INICJATYWA  Ale jazda w Łysomicach 23.09.2023  https://photos.app.goo.gl/rue4czXysjawpmrp6 

35. Warsztaty biżuteria z żywicy w Papowie Biskupim 26.09.2023  https://photos.app.goo.gl/iGcQy3LvtFWnbMvC8 

36.Warsztaty cukiernicze w Chełmży 04.10.2023 https://photos.app.goo.gl/WfC6sTDx85TsBURR9 

37. Warsztaty rękodzielnicze w Łysomicach 05.10.2023 https://photos.app.goo.gl/uXD78gjADdSdCkzXA

38. Warsztaty fotograficzne w Warszewicach  06.10.2023  https://photos.app.goo.gl/nWTJ1Z5k5BUzh77X8 

39. INICHATYWA Jestem z Chełmży 09.10.2023 https://photos.app.goo.gl/tnW7tuAuNDNpgGvWA 

40. Warsztaty rękodzielnicze w Łysomicach 05.10.2023  https://photos.app.goo.gl/eXezpFCsoBNFeej69 

41. Spotkanie młodych liderów 27.10.2023  https://photos.app.goo.gl/8HtQEaKZC9JGtCZ28 

42. Warsztaty rękodzielnicze w Papowie Biskupim 25.10.2023 https://photos.app.goo.gl/7oRveVMtHMTZdZ9YA 

 

Nasza wspólna przygoda w Akademii Młodego Lidera zaczęła się od wyjazdu na zieloną szkołę pod koniec maja, potem od czerwca do października spotykaliśmy się wiele raz na warsztatach kreatywnych, inicjatywach młodzieżowych oraz spotkaniach integracyjnych. Było ciekawie, smacznie i kolorowo.
Projekt dobiega końca wraz z końcem października, więc uroczyście go podsumowaliśmy wspólnie z rodzicami i opiekunami uczestników Akademii Młodego Lidera w dniu 27.10.2023 w Hotelu Imperium w Chełmży. Podczas wydarzenia odbyła się projekcja filmu "Jestem z Chełmży" stworzonego w ramach inicjatywy młodzieżowej oraz wystawa fotograficzna "Jesienny portret" która powstała w wyniku sesji zdjęciowej podczas warsztatów kreatywnych.
O oprawę muzyczną i nagłośnienie zadbał CUMA klub
Foto Paradox Paweł Szymkowiak - bardzo dziękujemy za wykonanie i udostępnienie zdjęć ?
Dziękujemy uczestnikom Akademii za udział i rodzicom za wspaniałą współpracę ???
ProjektP pt. „Spotykalnie Ziemi Gotyku” zadanie: „Akademia Młodego Lidera” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
 
GLAERIA - TUTAJ 
piątek, 03 listopad 2023 13:42

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SPOTYKALNIE ZIEMI GOTYKU

Nasz projekt Spotykalnie Ziemi Gotyku dobiega końca. Wczoraj na Zamku Bierzgłowskim spotkaliśmy się z uczestnikami projektu i zaproszonymi gośćmi, aby podsumować projekt. ??
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który udzielił nam dofinansowania projektu ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 – Michał Heller Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza, Kamila Kołoszko Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów EFS+ oraz Bartosz Szymański Dyrektor Wydziału RLKS.
Udział w spotkaniu wzięli także przedstawiciele samorządu lokalnego: Z-ca Burmistrza Miasta Chełmża Marek Kuffel, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal oraz Wójt Gminy Papowo Biskupie Andrzej Zieliński.
Po części oficjalnej i podsumowaniu projektu zostało zorganizowane nasze ostatnie wydarzenie integracyjne – koncert muzyki rozrywkowej w wykonaniu Rafała „Zwierzaka” Zielińskiego. Atmosfera wspaniała! Dziękujemy że w spotkaniu wzięli udział prawie wszyscy uczestnicy naszych Spotykalni.
Projekt „Spotykalnie Ziemi Gotyku” był realizowany na terenie gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża od kwietnia do października 2023 roku. Udział w projekcie wzięło w sumie 200 osób. Wśród uczestników było 44 osób w wieku 13-20 lat którzy należeli do Akademii Młodego Lidera.
W spotykalniach organizowane były m.in. zajęcia z animatorem (120 godz.) warsztaty rękodzielnicze (100 godz.) prozdrowotne np. warsztaty zielarskie, kulinarne, zdrowy kręgosłup (150 godz.), warsztaty artystyczno-edukacyjne (100 godz..) Zostało zakupione wyposażenie do miejsc spotkań i AML. Zostało zorganizowanych 8 wydarzeń otwartych dla wszystkich mieszkańców.
???Bardzo dziękujemy wszystkim za piękny wspólny czas. Mamy nadzieję, że spotykalnie dalej będą działać także po zakończeniu projektu.
Projekt pn. „Spotykalnie Ziemi Gotyku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
 
GALERIA - TUTAJ 

Fani jazdy na hulajnogach oraz motoryzacji. Mamy dla Was fajne wydarzenie organizowane przez młodzież  w ramach projektu Akademia Młodego Lidera.

Impreza "Ale jazda"  

odbędzie się 23 września 2023 r.

na terenie rekreacyjnym przy GS Łysomice, ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice

Impreza składa się z dwóch części:

1/ warsztaty jazdy na hulajnogach oraz konkurs na najlepsze triki na skateparku w Łysomicach dla młodzieży w wieku 11 – 17 lat (konieczne zapisy i wysłanie zgody rodzica/opiekuna prawnego)

2/ zlot samochodów terenowych przy pałacu w Łysomicach (za skateparkiem), konkursy wiedzy i konkursy sprawnościowe związane z tematyką motoryzacyjną przygotowane i przeprowadzone przez grupą inicjatywną młodzieży.

Dla zwycięzców konkursów przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody!

Na koniec zaplanowaliśmy ognisko integracyjne z poczęstunkiem.

Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Łysomice.

Zapraszamy!

UWAGA!

Zapisy na warsztaty i konkurs na skateparku: należy wysłać zgłoszenie podając imię i nazwisko dziecka, miejscowość oraz wiek na maila lgd@ziemiagotyku.com  do dnia 20 września 2023r.

Konieczne będzie także przesłanie zgody rodzica / opiekuna prawnego na załączonym wzorze.

Wzór zgoda na udział w warsztatach  - pobierz 

 Wzór zgoda na udział w konkursie - pobierz 

 

 

Fani jazdy na hulajnogach oraz motoryzacji. Mamy dla Was fajne wydarzenie organizowane przez młodzież  w ramach projektu Akademia Młodego Lidera.

Impreza "Ale jazda"  

odbędzie się 23 września 2023 r.

na terenie rekreacyjnym przy GS Łysomice, ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice

wtorek, 25 lipiec 2023 12:48

Relacja fotograficzna ze spotykalni

Zdjęcia można zobaczyć pod linkami poniżej

Gmina Łysomice 

zajęcia animacyjne

https://photos.app.goo.gl/rMvCZ1MPXdUpcCyW8

warsztaty rękodzielnicze

https://photos.app.goo.gl/W8GNs9s2cPQb4X239

warsztaty prozdrowotne

https://photos.app.goo.gl/kfuzjJPW6R98urxGA

WYDARZENIE

 https://photos.app.goo.gl/rdNoh5Bmz49u9Vjk7

 

Gmina Łubianka

zajęcia animacyjne

https://photos.app.goo.gl/oLHcczhui8dJoxY7A

warsztaty rękodzielnicze

https://photos.app.goo.gl/aZAxeBtd5hfSWXyT6

warsztaty prozdrowotne

https://photos.app.goo.gl/yQ5Yhzcxeqnzxrvg6

warsztaty artystyczno-edukacyjne

https://photos.app.goo.gl/kmYgXEMa4bKR5EBP6

WYDARZENIE

 https://photos.app.goo.gl/9QGbWDVmV4mq4i436

 

Gmina Papowo Biskupie

zajęcia animacyjne

https://photos.app.goo.gl/amtTrDHF945bYscS6 

warsztaty prozdrowotne

https://photos.app.goo.gl/Ra5s72ceV1MaeQBq8

warsztaty artystyczno-edukacyjne

https://photos.app.goo.gl/HqoH1WvLnFW1pff66 

 

 Gmina Chełmża 

zajęcia animacyjne 

https://photos.app.goo.gl/wnsQCKjJs98h6c3j7

warsztaty rękodzielnicze

https://photos.app.goo.gl/bfstcS4p5mavd9s26

warsztaty prozdrowotne

https://photos.app.goo.gl/W7QyAgWujSoxrwzg7 

warsztaty artystyczno-edukacyjne

https://photos.app.goo.gl/rXrMTgjAqoJAfXUh8

WYDARZENIE

https://photos.app.goo.gl/ibJGqmFJrXDN1CFe8

 

Miasto Chełmża 

zajęcia animacyjne 

https://photos.app.goo.gl/H9VnqDtpY7Ck9LZUA

warsztaty rękodzielnicze

https://photos.app.goo.gl/qB61ioYCWpa2sKor8

warsztaty prozdrowotne

https://photos.app.goo.gl/N89YmkuYpmtPgUHQA

warsztaty artystyczno-edukacyjne

https://photos.app.goo.gl/Ccnh5aHYNGhbvuBg7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie