Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

O projekcie

Tytuł projektu: Spotykalnie Ziemi Gotyku

Cel projektu: Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez organizację wydarzeń, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, integracyjnych na obszarze LGD Ziemia Gotyku do 2023 roku 

Termin realizacji projektu: 01.04.2023 r. – 31.10.2023 r.

Kwota całkowita projektu: 447 337,50 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 424 968,50 zł

Krótki opis projektu:

W ramach projektu zostaną utworzone Spotykalnie (czyli Centra Aktywności Lokalnej), w których będą odbywały się warsztaty o różnej tematyce w zależności od potrzeb. Zostaną zorganizowane również wydarzenia/spotkania integracyjne dla uczestników oraz mieszkańców. Uczestnikiem projektu może być mieszkaniec gminy z obszaru LGD Ziemia Gotyku. Z kolei dla młodzieży w wieku 13-25 lat zostanie utworzona Akademia Młodych Liderów. Zajęcia będą odbywały się w każdej gminie.

Młodzi będą uczestniczyć w warsztatach skierowanych bezpośrednio do nich, zgodnie z ich zainteresowaniami. Ponadto zostaną zorganizowane większe wydarzenia, a także wyjazd integracyjny dla wszystkich uczestników. Planuje się również przeprowadzić konkurs „Młodzi z inicjatywą”, w którym zebrana grupa młodzieżowa będzie miała za zadanie wypracować pomysł na działanie edukacyjne, kulturalne czy sportowe, zrealizować i rozliczyć projekt zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie.

W ramach projektu:

  • Utworzonych zostanie 5 Spotykalni przy ośrodkach kultury/biblioteki, będą to główne miejsca spotkań i wydarzeń. Dodatkowo w każdej gminie zostaną wskazane 2-3 miejsca w różnych lokalizacjach, celem dotarcia do większej liczby mieszkańców, gdzie będą również prowadzone warsztaty, szkolenia, spotkania. Wsparciem zostanie objętych 150 mieszkańców.W każdej gminie zostanie zrekrutowanych średnio 30 osób. W spotykalniach odbędą się m.in. warsztaty rękodzielnicze, warsztaty zielarskie, kulinarne, zdrowy kręgosłup, warsztaty artystyczno-edukacyjne. Dodatkowo w ramach spotykalni zostaną zorganizowane wydarzenia i spotkania otwarte dla wszystkich mieszkańców.
  • Utworzona zostanie Akademia Młodych Liderów dla młodzieży w wieku 13-25 lat mieszkająca na obszarze gmin LGD Ziemia Gotyku. Młodzi będą mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach skierowanych do nich zgodnie z zainteresowaniami. Ponadto zostaną zorganizowane większe wydarzenia, a także wyjazd integracyjny dla wszystkich uczestników. Planuje się również przeprowadzić konkurs „Młodzi z inicjatywą”, w którym zebrana grupa młodzieżowa będzie miała za zadanie wypracować pomysł na działanie edukacyjne, kulturalne czy sportowe, zrealizować i rozliczyć projekt zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie. Wsparciem zostanie objętych 40 młodych mieszkańców.

Wszystkie te działania przyczynią się do podniesienia wiedzy i rozwijania umiejętności na wielu płaszczyznach, zwiększy się zaangażowanie mieszkańców w życie kulturalne i społeczne gminy. Utworzenie miejsca aktywnej integracji i organizacja cyklicznych spotkań nie tylko przyczyni się do pobudzenia aktywności i systematycznego udziału w życiu społecznym, lecz także do zmniejszenie poczucia osamotnienia, izolacji. Wspólne warsztaty/spotkania/wydarzenia będą sprzyjać integracji. Nastąpi wzrost zaangażowania uczestników we wzajemne wspieranie się i rozwiązywanie codziennych problemów, świadczenie sobie wzajemnych usług czy dzielenie się swoimi zasobami.

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie