Wydrukuj tę stronę
środa, 04 wrzesień 2019 12:37

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2019 i 2/2019 - komunikat

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2019 i 2/2019 (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) - komunikat dotyczący korekty omyłki pisarskiej

Data publikacji: 2019-09-04
Informujemy, że w ogłoszeniach o naborze wniosków nr 1/2019 i 2/2019 z dnia 26.08.2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, DOKONANO KOREKTY OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ.
W pkt V. „Warunki udzielenia wsparcia” ww. ogłoszenia tj. w „Obowiązujących w ramach naboru warunkach udzielenia wsparcia”, w podpunkcie 5 o treści: „Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 25 pkt.”, skorygowano na: „Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 20 pkt.”. Zmiana wynika z załącznika nr 2 do ogłoszenia Kryteria dla przedsięwzięcia 2.2.1. „ZIEMIA GOTYKU ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW”, gdzie prawidłowo została wskazana minimalna liczba punktów tj. 20.
Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji w przygotowywaniu wniosków o udzielenie wsparcia.

Strona korzysta z plików cookie