Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 17 listopad 2015 10:29

Badanie fokusowe nt. włączenia społecznego

W dniu 10 listopada w godzinach 10.00 ? 14.00 w Brąchnówku miało miejsce badanie fokusowe poświęcone tematyce aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Gotyku tj. Gmin Chełmża, Łubianka,  Łysomice i Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża.

Badanie prowadzone było w ramach partycypacyjnego przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Jego celem było znalezienie dobrych rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru LSR wymagających szczególnego wsparcia. W spotkaniu wzięło udział 9 osób, w tym 2 pracowników biura LGD i 7 przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej i Spółdzielni Socjalnych.

Badanie dotyczyło następujących zagadnień: włączenie społeczne na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemia Gotyku w latach 2016-2023, potrzeby i problemy osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z perspektywy każdej gminy, planowanie wspólnych działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukiwanie nowych form i narzędzi rozwiązań problemów osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, sposobów komunikacji z grupami defaworyzowanymi.

W wyniku ożywionej dyskusji zrodził się pomysł zaplanowania i zrealizowania wspólnych projektów OPS, spółdzielni socjalnych i Centrum Integracji Społecznej. Wszystkie osoby obecne na spotkaniu zadeklarowały chęć dalszej pracy nad tym obszarem w LSR.

 

Galeria

 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie