Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 28 wrzesień 2015 08:36

Zespół partycypacyjny już po II spotkaniu

Zespół partycypacyjny do spraw opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemia Gotyku jest już po II spotkaniu. Tym razem warsztaty odbyły się 25 września br. w Hotelu Imperium w Chełmży. Uczestnicy spotkania pracowali nad określeniemcelów ogólnych i celów szczegółowych LSR w oparciu o wnioski wynikające z analizy SWOT. 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie