Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 17 listopad 2015 10:49

Forum obywatelskie z udziałem przedstawicieli sektora społecznego

Dnia 12 listopada br. w Łysomicach odbyło się Forum obywatelskie z udziałem przedstawicieli sektora społecznego. Celem spotkania było skonsultowanie założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023.

W formie prezentacji zostały przedstawione kluczowe etapy przygotowania LSR:

  • Diagnoza obszaru i analiza SWOT
  • Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki
  • Zasady wyboru operacji i kryteriów wyboru
  • Zasady komunikacji LGD ze społecznością
  • Zasady ewaluacji i monitoringu

Szczegółowo również przedstawiono przedsięwzięcie, które w głównej mierze miałoby dotyczyć organizacji pozarządowych. Przedstawiciele sektora społecznego wnieśli swoje uwagi, które zostaną uwzględnione w planowanej LSR.

 

 

Galeria

 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie