Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 17 listopad 2015 11:28

III Spotkanie Zespołu Partycypacyjnego ds opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Gotyku

 

 

 

 

III spotkanie zespołu partycypacyjnego do spraw opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku

25 listopada 2015 roku godz. 15.30 ? 16.30

Sala obrad Urzędu Gminy w Chełmży, ul. Wodna 2

 

 

Szanowni Członkowie Zespołu Partycypacyjnego;

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone konsultacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemia Gotyku na lata 2016-2023.

Podczas spotkanie zostaną Państwu zaprezentowane kluczowe elementy LSR jako materiał do dyskusji i dalszego opiniowania:

  • diagnozy i analizy SWOT
  • celów, przedsięwzięć i wskaźników LSR
  • zasad wyboru operacji i kryteriów wyboru
  • zasad komunikacji LGD ze społecznością
  • zasad ewaluacji i monitoringu

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału.

 

 

 

Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 23.11.2015 pod numerem tel. 607 745 091 lub e-mail: biuro@ziemiagotyku.com

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie