Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 26 listopad 2015 10:27

Ostatnie spotkanie zespołu partycypacyjnego

W dniu 25 listopada w Urzędzie Gminy w Chełmży odbyło się trzecie, już ostatnie spotkanie zespołu partycypacyjnego. Uczestnicy spotkania tym razem konsultowali kluczowe etapy przygotowania LSR, czyli: diagnoza i analiza SWOT, cele i wskaźniki, plan komunikacji LGD ze społecznością, zasady wyboru operacji i kryteria wyboru oraz zasady monitorowania i ewaluacji. Wszystkie wniesione uwagi zostaną uwzględnione w planowanej LSR.

Wszystkim członkom zespołu partycypacyjnego dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. 

 

Zapraszamy do galerii

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie