Wydrukuj tę stronę
środa, 26 sierpień 2015 13:43

Spotkanie konsultacyjne w Brąchnowie ( gmina Łubianka ) 26 sierpnia 2015 rok

 

       

 

               

 

 

Brąchnówko, dnia 17 sierpnia 2015 roku

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Państwo;

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku i Wójta Gminy Łubianka, zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania

Ziemia Gotyku. Spotkanie poświęcone będzie dyskusji na temat problemów i potrzeb mieszkańców oraz oczekiwanych kierunków rozwoju gminy w kontekście współpracy ze społecznością lokalną z obszaru LGD ?Ziemia Gotyku?.

Termin i miejsce spotkania:      27 sierpnia 2015 roku godz. 17.00

    Brąchnowo, Świetlica Wiejska, Ul. Parchatka 2, 87-152 Łubianka

 

Planowany zakres tematyczny spotkania:

1) Rozwój lokalny w ramach inicjatywy Leader dla PROW 2014-2020 oraz K-P RPO 2014-2020

2) Analiza SWOT i analiza problemów obszaru oraz wytyczenie celów rozwojowych obszaru LSR

3) Konsultacje indywidualne w zakresie koncepcji LSR.

Prosimy o potwierdzenie zamiaru przybycia na spotkanie  - telefonicznie 607 745 091

lub mailowo biuro@ziemiagotyku.com do dnia 25 sierpnia 2015 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poddziałanie ?Wsparcie przygotowawcze? w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Strona korzysta z plików cookie