Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 26 sierpień 2015 13:51

Spotkanie konsultacyjne w Papowie Biskupim - 2 września 2015 rok

 

Brąchnówko, dnia 10 sierpnia 2015 roku

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Ziemia Gotyku

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

www.lgd.ziemiagotyku.com

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Państwo;

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku i Wójta Gminy Papowo Biskupie, zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru. Spotkanie poświęcone będzie dyskusji na temat problemów i potrzeb mieszkańców oraz oczekiwanych kierunków rozwoju gminy w kontekście współpracy ze społecznością lokalną z obszaru LGD ?Ziemia Gotyku?.Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

Termin i miejsce spotkania:      2 września 2015 roku godz. 17.00

    Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim

Planowany zakres tematyczny spotkania:

1) Rozwój lokalny w ramach inicjatywy Leader dla PROW 2014-2020 oraz K-P RPO2014-2020

2) Analiza SWOT i analiza problemów obszaru oraz wytyczenie celów rozwojowych obszaru LSR

3) Konsultacje indywidualne w zakresie koncepcji LSR.

Prosimy o potwierdzenie zamiaru przybycia na spotkanie  - telefonicznie 607 745 091

 lub mailowo biuro@ziemiagotyku.com do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poddziałanie ?Wsparcie przygotowawcze? w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie