Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 26 sierpień 2015 14:03

Spotkanie konsultacyjne w Wytrębowicach ( gmina Łysomice) - 3 września 2015 roku

 

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Szanowni Państwo;

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku i Wójta Gminy Łysomice, zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku. 

Spotkanie poświęcone będzie dyskusji na temat problemów i potrzeb mieszkańców oraz oczekiwanych kierunków rozwoju gminy w kontekście współpracy ze społecznością lokalną z obszaru LGD ?Ziemia Gotyku?.

 

Termin i miejsce spotkania:      3 września 2015 roku godz. 17.00

    Świetlica wiejska w Wytrębowicach

Planowany zakres tematyczny spotkania:

1) Rozwój lokalny w ramach inicjatywy Leader dla PROW 2014-2020 oraz K-P RPO2014-2020

2) Analiza SWOT i analiza problemów obszaru oraz wytyczenie celów rozwojowych obszaru LSR

3) Konsultacje indywidualne w zakresie koncepcji LSR.

Prosimy o potwierdzenie zamiaru przybycia na spotkanie  - telefonicznie 607 745 091

lub mailowo biuro@ziemiagotyku.com do dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poddziałanie ?Wsparcie przygotowawcze? w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie