Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Procedury

 

 1.   Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD część A - PROW - aktualne_luty_2022 - pobierz 

2. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD część A - PROW - aktualne_ sierpień 2021 - pobierz

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR  składanych przez podmioty inne niż LGD ( cześć A. -PROW + część B. -RPO)_2019 - pobierz

 załączniki część A i B_2019 - pobierz  

2. Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego z EFS aktualne na dzień 15.10.2019  - pobierz 

Załączniki do procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego z EFS aktualne na dzień 22.07.2021 r - pobierz 

Załączniki do procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego z EFS aktualne na dzień 5.11.2019 - pobierz

3. Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego z PROW aktualne na dzień 24.11.2021 - pobierz

Załączniki do procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego z PROW aktualne na dzień 24.11.2021 - pobierz

 

ARCHIWUM:

Załączniki do procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego z EFS aktualne na dzień 15.10.2019 

 Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego z EFS aktualne na dzień 29.01.2019 r 

Załączniki do procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego z EFS aktualne na dzień 29.01.2019 r. 

 Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych aktualne na dzień 28.09.2017r

Załączniki do procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych aktualne na dzień 28.09.2017

Załączniki do procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, załącznik A17 - aktualnie na dzień 20.06.2018 

Załączniki do procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, załącznik A17 - aktualnie na dzień 17.08.2018

Procedura oceny i wyboru operacji grantobiorców w ramach projektu grantowego z EFS aktualne na dzień 13.07.2018r.

Załączniki do procedury oceny i wyboru operacji grantobiorców w ramach projektu grantowego z EFS aktualne na dzień 13.07.2018r.

 Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych na dzień 23.12.2015

Załączniki do procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych na dzień 23.12.2015

 Procedury oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD  częśc A (PROW) - aktualne na dzień 29.01.2019 

Procedury oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD  - aktualne na dzień 5.10.2018

załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - aktualne na dzień 5.10.2018 

A4, A4a, A13, B1

 Procedury oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD  - aktualne na dzień 13.12.2017

Załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - aktualne na dzień 13.12.2017 - część A (PROW)

Załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - aktualne na dzień 13.12.2017 - część B (RPO WK-P)

załączniki do procedur i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD, załącznik B4, B6 - z dnia 28.02.2018r. 

załączniki do pocedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD, załącznik B3, B3.1 -z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD, załącznik A9 z dnia 20 czerwca 2018 

Procedury oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - dot. PROW aktualne na dzień 26.05.2017

Załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - dot. PROW aktualne na dzień 26.05.2017

Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego z PROW aktualne na dzień 5.11.2019 - pobierz

Załączniki do procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektu grantowego z PROW aktualne na dzień 15.10.2019 - pobierz

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie