Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 23 sierpień 2019 14:50

Konkurs "Na rowerach po trasie Ziemi Gotyku, pomysłów na mapę znajdziemy bez liku”

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza do udziału w konkursie

"Na rowerach po trasie Ziemi Gotyku,

pomysłów na mapę znajdziemy bez liku”

Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Gotyku: Miasta Chełmża i gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie, którzy ukończyli 10 lat.

Konkurs „Na rowerach po trasie Ziemi Gotyku, pomysłów na mapę znajdziemy bez liku” – polega na zaprojektowaniu trasy rowerowej  obszaru LGD Ziemi Gotyku, tj. Miasto Chełmża oraz gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka i Łysomice.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Opracować i opisać propozycję ciekawej trasy na wycieczkę rowerową po Ziemi Gotyki (rekomenduje się osobiste pokonanie tej trasy i wskazanie poziomu trudności i jej przeznaczenia np. dla rodzin z dziećmi, dla seniorów, dla „wytrwałych”). Opracowanie powinno przybrać formę mapy-trasy wraz z zaznaczonymi i opisanymi atrakcjami, które warto zobaczyć, zilustrowanymi zdjęciami lub rysunkami.
  • Dostarczyć organizatorom samodzielnie wykonaną mapę trasy oraz dodatkowo dołączyć krótki reportaż z pokonanej trasy jako zachętę do jej zwiedzenia / przejechania ( wyłącznie obszar LGD Ziemia Gotyku).

Mapa trasy może być wykonana dowolną techniką, format maksymalnie A3. Reportaż w formie elektronicznej i wydruku maksymalnie 1 strona A4.

Czas trwania konkursu: od 23.08.2019 r do 15.10.2019 roku.

DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY!

Regulamin konkursu - pobierz

Załącznik nr 1 ( karta zgłoszeniowa ) - pobierz

Załącznik nr ( karta zgłoszeniowa osób niepełnoletnich) - pobierz

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie