Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

REGULAMIN NEWSLETTERA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.
 2. Wydawcą Newslettera jest Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku, zwany dalej LGD.
 3. Usługa Newsletterów jest usługą bezpłatną.
 4. Newsletter jest wysyłany przez LGD za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez użytkownika, w sposób cykliczny w formie listu elektronicznego (e-mail).
 5. Newsletter zawiera w szczególności aktualności i informacje dotyczące działalności Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.
 6. Zamówienie Newsletterów przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie łącznie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.lgd.ziemiagotyku.com
  a) wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie lgd.ziemiagotyku.com, w tym podanie danych dotyczących Użytkownika w zakresie wskazanym przez LGD, czyli imienia i adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter.
  b) aktywowanie ("kliknięcie") linku aktywacyjnego przesłanego w wiadomości e-mail na podany w formularzu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez LGD danych osobowych Użytkownika, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od LGD zamówionego Newslettera.
 7. Zamówienie i korzystanie z Newsletterów oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od LGD zamówionego Newslettera.
 8. Zamówienie i korzystanie z Newslettera oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez LGD jego danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od LGD zamówionego Newslettera.
 9. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice NIP: 879-267-89-10 Regon 361860094.
 10. LGD przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania usługi Newslettera.
 11. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć świadczenie usługi Newslettera, poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdym Newsletterze.
 12. Rezygnacja z Newslettera jest równoznaczna z usunięciem wszystkich danych Użytkownika z serwerów i innych zasobów danych LGD. LGD nie gromadzi danych osób, które zrezygnowały z usługi.
 13. Wszelkie problemy techniczne związane z Newsletterem należy zgłaszać na adres: biuro@ziemiagotyku.com .
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.lgd.ziemiagotyku.com .
 15. LGD zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com .
 16. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Newslettera po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza akceptację regulaminu w nowej wersji.
 17. LGD korzysta z programu Mailerlite do wysyłki Newslettera udostępnianego przez MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.
 18. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności podmiotu świadczącego usługę wysyłki Newslettera znajdują się na stronie: https://www.mailerlite.com/pl/legal/data-processing-agreement

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie