Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Inne dokumenty

Procedury oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD  - aktualne na dzień 13.12.2017

Załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - aktualne na dzień 13.12.2017 - część A (PROW)

Załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - aktualne na dzień 13.12.2017 - część B (RPO WK-P)

załączniki do procedur i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD, załącznik B4, B6 - z dnia 28.02.2018r. 

załączniki do pocedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD, załącznik B3, B3.1 -z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

 1. Procedury oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD 

Procedury oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - dot. PROW aktualne na dzień 26.05.2017

2. Załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD 

Załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - dot. PROW aktualne na dzień 26.05.2017

3. Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych 

Załączniki do procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych 

4. Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych aktualne na dzień 28.09.2017r

Załączniki do procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych aktualne na dzień 28.09.2017

5. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 23.12.2015

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD z dnia 29.09.2016

6.Lokalne kryteria wyboru operacji  

7. Lokalne kryteria wyboru operacji  - aktualizacja kryteriów dot. PROW z dnia 26.05.2017

8. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

9. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców - aktualizacja kryteriów z dnia 26.05.2017

10. umowa o przyznanie pomocy - poddziałanie "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji"

11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie