Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 22 kwiecień 2019 21:58

PROJEKT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ECO-NORTH (pol. EKO-PÓŁNOC)

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
logokunnat200 logo tr  LGD Ziemia Gotyku logo zielone 3 mniejszy rozmiarropazi białe pobrane daugavkrastssmallsmall
 

 

Projekt współpracy międzynarodowej pn. Eco-North (pol. Eko-Północ) realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Partnerzy:                                                                                                                                                                                                                 

LGD Kuudestaan (Finlandia) – lider projektu

Organizacja Pozarządowa PAIK (Estonia)

LGD Ropazi Garkalne partnership (Łotwa)

LGD Daugavkrasts (Łotwa)

LGD Riga District Rural Development (Łotwa)

LGD Ziemia Gotyku (Polska)

Cele projektu:                                                                                                                                                                                                         

  • Aktywizacja oraz promocja postaw proekologicznych oraz podniesienie świadomości o biogospodarce wśród mieszkańców każdego z obszarów partnera, objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
  • Podniesienie poziomu aktywizacji oraz animacji lokalnych mieszkańców każdego z obszarów partnera, objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
  • Podniesienie poziomu kapitału społecznego mieszkańców każdego z obszarów partnera, objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
  • Realizacja serii obozów, które wypromują ekologię oraz przedsiębiorczość wśród młodych przedstawicieli każdego z partnerów

Zadania:                                                                                                                                                                                                                  

  1. Obóz dla młodzieży w Polsce – organizowany na obszarze LGD Ziemia Gotyku w terminie 03.-07.06.2019

Uczestnicy: Polska 5 + 2 opiekunów; Finlandia 6 +2 opiekunów; Estonia 6 + 2 opiekunów; Łotwa 9 + 3 opiekunów – razem 26 uczestników + 9 opiekunów (35 osób)

Rezultaty:
- prezentacja pomysłów proekologicznych dla przedsiębiorców opracowanych przez uczestników obozu podczas wspólnej konferencji z mieszkańcami LSR
- artykuł w promujący projekt

  1. Obóz dla młodzieży w Finlandii – organizowany na obszarze LGD Kuudestaan w terminie 07.-02.08.2019

Uczestnicy: Polska 5 + 2 opiekunów; Finlandia 6 +2 opiekunów; Estonia 6 + 2 opiekunów; Łotwa 9 + 3 opiekunów – razem 26 uczestników + 9 opiekunów (35 osób)

Rezultaty:
- artykuł promujący projekt
- opracowanie wspólnego materiału w postaci zdjęć i artykułów

  1. Wizyta studyjna w Finlandii – organizowana na obszarze LGD Kuudestaan w terminie 16.-19.09.2019

Uczestnicy: Polska 10 osób (w tym koordynator projektu/pracownik LGD/przedstawiciel Zarządu i tłumacz oraz przedstawiciele przedsiębiorców i lokalnego samorządu)

Rezultaty:
- broszura o rozwiązaniach środowiskowych dla mieszkańców LGD Ziemia Gotyku

  1. Obóz dla młodzieży na Łotwie – organizowany na obszarze łotewskich LGD w terminie lipiec 2020

Uczestnicy: Polska 5 + 2 opiekunów; Finlandia 6 i+2 opiekunów; Estonia 6 + 2 opiekunów; Łotwa 12 + 3 opiekunów – razem 29 uczestników+ 9 opiekunów (38 osób)

Rezultaty:
- opracowanie modeli biznesowych przez każdą grupę młodzieży
- przygotowanie filmiku promującego proekologiczną przedsiębiorczość

Grupa docelowa projektu:                                                                                                                                                                                    

młodzież w wieku 15-20 lat oraz mieszkańcy obszaru lokalnych strategii rozwoju.

Czas trwania projektu:                                                                                                                                                                                           

08.2018 – 09.2020

Budżet LGD Ziemia Gotyku:                                                                                                                                                                                  

114593,74zł;

budżet łączny wszystkich LGD partnerskich: ok. 1 157 054,48zł

 

 

pasek logotypy
Czytany 857 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie